Betaalinformatie

Abonnement:

Heeft u een abonnement afgesloten bij De Technische Dienst? Dan hebben wij u gevraagd om een machtiging voor automatisch incasso af te geven voor het betalen van het abonnementsgeld. U kunt op elk gewenst moment deze machtiging in trekken. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Betalingsgegevens factuur:

U ontvangt van De Technische Dienst een factuur na afronding van de werkzaamheden die buiten het abonnement vallen. Indien u geen machtiging voor automatisch incasso heeft afgegeven, verzoeken wij u vriendelijk deze factuur binnen 14 dagen te voldoen op ons bankrekeningnummer: NL19RABO 0340 5613 78, onder vermelding van het factuurnummer en uw relatienummer.

Heeft u een vraag over uw factuur, belt u dan tijdens onze openingsuren naar het telefoonnummer van uw regio:

  • Breda e.o.:               076 4400208
  • Oosterhout e.o.:    0162 550205
  • Rijen e.o.:                 0161 440205
  • Tilburg e.o.:              013 4400232

Openingsuren:
Maandag:                9.00 – 12.00
Dinsdag:                   9.00 – 12.00
Woensdag:              9.00 – 12.00
Donderdag:             9.00 – 12.00
Vrijdag:                      9.00 – 12.00

Wilt u liever een e-mail sturen, gebruik dan het algemene e-mail adres:
hoofd@de-technischedienst.nl